Cửa cổng tự động

Dự án Bệnh viện Bạch Mai

- Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Sao Kim - Số lượng : 21 tầng, mỗi tầng 1 bộ cửa tự động (đã bàn giao 3 tầng). - Cửa tự động DNG - HPS153 dùng máy...
NGUYỄN HUY HÙNG  NGUYỄN HUY HÙNG
Ngày đăng: 26/11/2016

Dự án Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Chủ đầu tư : CTCP xây dựng hạ tầng Nông nghiệp Việt Nam - Số lượng : + 05 bộ cửa tự động và vách kính ...
CASCA VIỆT NAM  CASCA VIỆT NAM
Ngày đăng: 22/11/2016

Dự án nhà máy UJ KCN Khai Quang, Vĩnh Yên

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ sản xuất và thương mại Ngọc Mai - Bộ thiết bị cửa tự động tại nhà máy UJ ...
NGUYỄN HUY HÙNG  NGUYỄN HUY HÙNG
Ngày đăng: 16/11/2016

Dự án Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam

NGUYỄN HUY HÙNG  NGUYỄN HUY HÙNG
Ngày đăng: 16/11/2016

Dự án cty DST KCN Bá Thiện 2, Vĩnh Yên

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH một thành viên dịch vụ sản xuất và thương mại Ngọc Mai - Bộ thiết bị cửa tự động tại KCN Bá Thiện 2, Vĩnh Phúc ...
NGUYỄN HUY HÙNG  NGUYỄN HUY HÙNG
Ngày đăng: 16/11/2016

Dự án cty SILEX KCN Quang Châu, Bắc Giang

- Chủ đầu tư : Công ty Silex KCN Quang Châu - Bộ thiết bị cửa tự động
NGUYỄN HUY HÙNG  NGUYỄN HUY HÙNG
Ngày đăng: 16/11/2016

Dự án nhà máy NAMUGA KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ

- Chủ đầu tư : Công ty Namura - Bộ thiết bị cửa tự động tại nhà máy sản xuất - ...
NGUYỄN HUY HÙNG  NGUYỄN HUY HÙNG
Ngày đăng: 11/11/2016

Đăng ký nhận Báo giá Đại lý + Catalogue